Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Η Πολιτική Απορρήτου αποσκοπεί να βοηθήσει τους χρήστες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

Αυτή η πολιτική αφορά όλους του χρήστες που  χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου μας.

Ποιοι είμαστε

Ο διαδικτυακός τόπος του Tales4love (https://tales4love.gr) αναπτύχθηκε για την ενημέρωση των χρηστών για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση, κατασκευή χειροποίητων άλμπουμ

Προσωπικά δεδομένα – Συλλογή και επεξεργασία

Κάθε διαδικτυακός χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στο tales4love.gr, χωρίς να ζητηθούν προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κάποια από τις υπηρεσίες, όπως η φόρμα επικοινωνίας, θα ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α.

Σύμφωνα με τα κανονιστικά πλαίσια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το tales4love.gr μπορεί να συλλέξει τα παραπάνω στοιχεία ή στοιχεία που συλλέγονται με άλλο τρόπο. Αυτά τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, δεν δημοσιεύονται και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τους απολύτως αναγκαίους λόγους και συγκεκριμένα για:

  • Την εκπλήρωση των υπηρεσιών.
  • Την ενημέρωση των χρηστών.
  • Την ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.
  • Τη χρήση σε νομικής φύσεως εργασίες.

Δικαιώματα χρηστών

Το Tales4love δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητήσουν τη διαγραφή, τη διόρθωση ή την ενημέρωση των προσωπικών τους δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο info@tales4love.gr.

Scroll to Top